Trong bài này: Chỉ số Fibonacci là gì? Cách tính Fibonacci, RSI là gì? MACD là gì?

Bài trước: Hướng dẫn phân tích kỹ thuật [Phần 2]

5. Chỉ số Fibonacci Retracement

Chỉ số Fibonacci là gì?

Fibonacci Retracement là các chỉ số giúp chúng ta tính toán độ giảm của cổ phiếu/ tiền ảo dựa trên mức tăng trước đó. Bộ chỉ số này là: 38,2%, 50%, 61,8%.

Ví dụ: Bitcoin vào sóng tăng từ $7000 – $8000: Vậy mức tăng sẽ là 8000 – 7000 = 1000 USD.

Theo Fibonacci Retracement, BTC sẽ có thể từ đỉnh $8000 giảm về 3 mức giá hỗ trợ sau:

      + Mức 1: 8000 – (38,2% * 1000) = $7618

      + Mức 2: 8000 – (50% * 1000) = $7500

      + Mức 3: 8000 – (61,8% * 1000) = $7382

Cái khó ở phương pháp này là xác định đúng mức giá tăng trước đó. Làm sao biết $8000 là mức giá đỉnh của sóng tăng trước đó phải không nào? Vậy chúng ta hãy kết hợp với các công cụ khác trong loại bài này để đưa ra nhận định chính xác nhất.

Chỉ số Fibonacci là gì? RSI là gì? MACD là gì? Hướng dẫn các chỉ số Fibo, RSI, MACD

Tính toán các mức hỗ trợ bằng Fibonacci Retracement

6. Chỉ số Fibonacci Extension (Còn gọi là Fibonacci Projection)

Fibonacci Extension là các chỉ số giúp chúng ta tính toán độ tăng của cổ phiếu/ tiền ảo dựa vào mức tăng trước đó. Hãy ghi nhớ các con số: 200%; 161,8%; 100%; 61,8%; 50%.

Ví dụ: Bitcoin theo các sóng Elliott

Sóng 1: Tăng từ $6000 lên $7000: Mức tăng là $1000 (sẽ sử dụng để tính)

Sóng 2: Giảm từ $7000 về $6500

Sóng 3: Tăng từ $6500 lên bao nhiêu? Chúng ta sẽ dự báo bằng Fibonacci Extension như sau:

      + Mức 1: 6500 + 200%*1000 = $8500

      + Mức 2: 6500 + 161,8%*1000 = $8118 (kháng cự mạnh)

      + Mức 3: 6500 + 150%*1000 = $8000 (kháng cự mạnh)

      + Mức 4: 6500 + 100%*1000 = $7500 (kháng cự mạnh)

      + Mức 5: 6500 + 61,8%*1000 = $7118 (kháng cự mạnh)

      + Mức 6: 6500 + 50%*1000 = $7000

Chỉ số Fibonacci là gì? RSI là gì? MACD là gì? Hướng dẫn các chỉ số Fibo, RSI, MACD

Tính toán các mức kháng cự bằng Fibonacci Extension

7. Chỉ số RSI

RSI (Relative Strength Index) là chỉ số đo lường tốc độ và sự thay đổi trong xu hướng giá.

RSI = 100 – [100/(1+RS)] trong đó:

           RS = tổng tăng/ tổng giảm hoặc trung bình tăng/trung bình giảm

Chỉ số này có giá trị từ 0 – 100. Các bạn không cần quá quan tâm cách tính. Vì các trang web cổ phiếu hay đầu tư đều cung cấp các công cụ phân tích TA, các bạn chỉ cần bật RSI hay các chỉ số khác lên và xem thôi.

RSI thường được tính trong 14 ngày. Nếu quá 70 tức là cổ phiếu hay tiền ảo đang bị mua quá mức (tức chúng ta nên bán chốt lời), dưới 30 tức là đang bị bán quá mức (tức chúng ta nên mua vào). RSI có ý nghĩa cảnh báo sự quá mua hay quá bán, chúng ta cần kết hợp các công cụ khác để đưa ra quyết định của mình

Chỉ số Fibonacci là gì? RSI là gì? MACD là gì? Hướng dẫn các chỉ số Fibo, RSI, MACD

Công cụ xem chỉ số RSI của Bitcoin trên Investing.com

7. Chỉ số MACD

MACD (Moving Average Convergence-Divergence) = EMA(12) – EMA(26)

Trong đó: EMA (Exponential Moving Average) đường trung bình động trong 12 và 26 ngày. Các công cụ phân tích kỹ thuật chúng ta chỉ cần bật lên xem là xong, vậy chúng tôi không đề cập cách tính chi tiết.

Khi sử dụng đồ thị MACD, chúng ta xem thêm đường EMA(9) – đường tín hiệu Signal. Khi đường MACD trên/ dưới đường signal thì xu hướng sẽ tương ứng là tăng/ giảm.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy MACD > 0 cho báo hiệu xu hướng tăng và ngược lại MACD < 0 báo hiệu xu hướng giảm.

Chỉ số Fibonacci là gì? RSI là gì? MACD là gì? Hướng dẫn các chỉ số Fibo, RSI, MACD

Bật chỉ số MACD của Bitcoin bằng công cụ trên Investing

Đón đọc tiếp: Phần 4 – End

Tags: Hướng dẫn phân tích kỹ thuật toàn tập chứng khoán, bitcoin. Chỉ số Fibonacci là gì? RSI là gì? MACD là gì? Hướng dẫn các chỉ số Fibo, RSI, MACD

5/5 - (4 bình chọn)