Announced by: Huobi Prime

Huobi Global chính thức công bố việc đổi thương hiệu cho Prime Lite, đổi tên thành FastTrack.

Mục tiêu dự án FastTrack

FastTrack nhằm mục đích thu hút các dự án chất lượng đã được lên sàn trên các sàn giao dịch khác. Chúng bao gồm các dự án phổ biến với sự hỗ trợ cộng đồng tích cực trên toàn cầu.

Tiêu chí của dự án lên sàn

 1. Token dự án có khối lượng giao dịch lành mạnh trên thị trường và hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ.
 2. Token dự án có giá thị trường ổn định trên các sàn giao dịch lớn
 3. Dự án sẵn sàng phân phối tối thiểu 500.000 USDT tương đương với các Token với mức chiết khấu 50%.
 4. Dự án sẵn sàng cùng phát triển với Huobi, cho phép tất cả các token HT giao dịch trong các Vòng giá giới hạn đã bị tiêu hủy.

Các dự án đáp ứng các tiêu chí lên sàn được đề cập ở trên có thể gửi dự án của họ để lên sàn cho nhóm Hỗ trợ Kinh doanh FastTrack chuyên dụng của chúng tôi thông qua email: [email protected]. Nhân viên hỗ trợ Kinh doanh của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 2 ngày làm việc.

Tổng quan FastTrack

FastTrackOverviewVN.PNG
 1. Huobi Global sẽ công bố 5 ứng cử viên dự án FastTrack mỗi tháng. Thứ tự lên sàn phụ thuộc vào kết quả bỏ phiếu.
 2. Người dùng sẽ bỏ phiếu bằng cách sử dụng HT trên các dự án này mỗi tuần để xác định dự án sẽ được lên sàn. Người dùng chỉ có thể bình chọn 1 dự án tại một thời điểm.
 3. Dự án chiến thắng duy nhất (nghĩa là chỉ có một người chiến thắng) trong tuần sẽ được lên sàn trên Huobi main cùng ngày.
 4. Các dự án còn lại sẽ tái đầu tư vào tuần tới và số phiếu được thu hồi lại.

Bỏ phiếu giai đoạn đầu tiên: Bỏ phiếu FastTrack

Điều kiện bỏ phiếu FastTrack:

 1. Thời gian nắm giữ HT được định nghĩa là khoảng thời gian một (1) tuần giữa mỗi phiên bỏ phiếu.
 2. Số lượng phiếu bầu HT mà người dùng đủ điều kiện có thể thực hiện trong phiên bỏ phiếu sắp tới tùy thuộc vào số lượng nắm giữ HT tối thiểu được giữ trong thời gian nắm giữ, tuân theo giới hạn sàn là 1.000HT và giới hạn trần là 5.000HT.

Ví dụ: Một người dùng có HT nắm giữ tối thiểu 6.500HT trong thời gian nắm giữ sẽ nhận được quyền biểu quyết tương đương 5.000HT.

 1. Người dùng chỉ có thể bình chọn một (1) dự án mỗi tuần.
 2. Bao gồm FastTrack là phiên bản nâng cấp của Prime Lite, thời gian tổ chức HT cho lần ra mắt FastTrack sắp tới sẽ bắt đầu từ lần ra mắt Prime Lite (ThunderCore) cuối cùng vào ngày 9 tháng 5 năm 2019 và kéo dài đến ngày bỏ phiếu FastTrack sắp tới . (HT nắm giữ dựa trên ảnh chụp ngẫu nhiên hàng ngày)

Chi tiết bỏ phiếu FastTrack:

FastTrack Voting Details:

 1. Các phiên bỏ phiếu bắt đầu vào thứ 5 hàng tuần và diễn ra trong 30 phút. Người dùng Huobi Global đủ điều kiện để bỏ phiếu trên FastTrack sẽ bỏ phiếu với HT trong mỗi phiên.
 2. Token dự án có số phiếu bầu cao nhất sẽ thắng và sẽ đủ điều kiện để niêm yết. Không có giới hạn áp dụng cho số phiếu mà một dự án có thể nhận được.
 3. Nếu hai (2) dự án nhận được cùng số phiếu, thì dự án có số lượng cử tri lớn nhất sẽ giành chiến thắng.
 4. Các phiên bỏ phiếu sẽ được thực hiện hàng tuần, với tổng số 4 phiên bỏ phiếu mỗi tháng.
 5. Các dự án đã không được bình chọn vào cuối tháng, sẽ tái đầu tư vào tháng tiếp theo. Nếu dự án vẫn chưa được bình chọn vào tháng thứ 2, dự án không thể tham gia vào các phiên bỏ phiếu FastTrack trong tương lai.

Giai đoạn thứ hai: Lên sàn FastTrack

Giao dịch miễn phí token dự án chiến thắng sẽ mở khi hoàn thành phiên bỏ phiếu HT, với việc khởi chạy đồng thời các cặp giao dịch USDT, BTC và HT.

Giai đoạn thứ ba: Tiêu huỷ Huobi Token

Tất cả các cử tri HT tham gia đã bỏ phiếu cho token dự án chiến thắng trong tuần sẽ đủ điều kiện để mua token với giá ưu đãi. Tất cả các HT trao đổi từ giao dịch hàng này sẽ bị tiêu huỷ.

Phần thưởng bỏ phiếu FastTrack

 1. Tất cả các cử tri HT tham gia đã bỏ phiếu cho token dự án chiến thắng trong tuần sẽ đủ điều kiện để mua token với giá ưu đãi. HT còn lại phát sinh từ trao đổi token sẽ được trả lại cho người dùng sau giai đoạn bỏ phiếu.
 2. 10 Người dùng may mắn trong số các cử tri HT tham gia đã bỏ phiếu cho dự án chiến thắng sẽ có thể giao dịch tất cả phiếu bầu HT của họ cho token dự án. Những người dùng còn lại sẽ được phân bổ điền vào số lượng token còn lại tỷ lệ thuận với phiếu bầu HT của họ:

3. Hệ thống sẽ tự động trả lại tất cả HT được sử dụng trong phiên bỏ phiếu cho cử tri HT đã bỏ phiếu thất bại cho dự án chiến thắng sau khi phiên bỏ phiếu kết thúc.

Các mục cần chú ý:

 1. FastTrack sẽ kế thừa Bảo vệ giao dịch Prime Lite: Để tránh biến động giá đột biến, chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng các lệnh thị trường trong vòng 5 phút sau khi giao dịch chính thức mở và người dùng không thể đặt lệnh với giá cao hơn 5 lần so với giá giao dịch cao nhất trong Vòng giá giới hạn;
 2. Huobi có quyền vô hiệu lực số phiếu bầu của dự án hoặc huỷ bỏ tư cách tham gia của FastTrack nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận.

Nhắc nhở rủi ro:

Giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao do biến động giá rất lớn. Trước khi đầu tư, xin vui lòng hiểu biết rõvề tất cả các rủi ro khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và thận trọng với các quyết định đầu tư của bạn. Huobi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào.

5/5 - (1 bình chọn)