Liên hệ quảng cáo (Ads)

Liên hệ quảng cáo Bitcoin, Tiền ảo, Tiền điện tử, ICO, IEO, STO.

BEAT TIỀN ẢO tự hào là trang thông tin kiến thức hàng đầu về tiền ảo và bockchain. Hợp tác với các nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức là niềm vinh hạnh với chúng tôi. Việc liên hệ đặt quảng cáo trên BTA cũng sẽ góp một phần giúp duy trì phát triển BEAT TIỀN ẢO ngày một lớn mạnh.

Các hình thức quảng cáo:

  1. Header Banner
  2. Sidebar Ads
  3. Dưới hoặc đầu mỗi bài đăng
  4. Viết bài quảng cáo đăng lên trang chủ

Mọi liên hệ đặt quảng cáo xin vui lòng gửi trao đổi qua email: [email protected]

Chúng tôi không quảng cáo vì lợi nhuận. Chúng tôi chỉ quảng cáo để hợp tác cùng phát triển.

Trân trọng!