Trong bài này: Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn phân tích chỉ báo biểu đồ nến

Phần trước: Phân tích kỹ thuật toàn tập [Phần 1]

3. Lý thuyết sóng Elliott

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một quy luật của giá cổ phiếu hay bitcoin có thể đoán trước được do tác giả R.N.Elliott đề xuất. Ông đã vẽ ra một quy luật bao gồm 5 sóng chính (1,2,3,4,5) và 3 sóng điều chỉnh (A,B,C) như hình sau:

Mô hình sóng Elliot tăng và Mô hình sóng Elliott giảm

Trong mỗi sóng chính chúng ta lại có thể dùng mô hình Elliott để chia nhỏ hơn thành các xu hướng ngắn hạn và trung hạn như sau:

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật. Sóng Elliott là gì? Phân tích biểu đồ nến
Mô hình sóng Elliott Dài hạn – Trung hạn và tương tự cho ngắn hạn nếu chia nhỏ tiếp

Các nguyên tắc chia sóng mà chúng ta cần phải nhớ như sau:
1. Đáy sóng 2 không được hồi về bằng hoặc hơn đợt tăng của sóng 1.
2. Trong 3 sóng 1,3 và 5 thì sóng 3 không được là sóng ngắn nhất.
3. Sóng 1 và sóng 4 không được có vùng giá chung.
4. Điểm cuối sóng 3 phải đi xa hơn điểm cuối sóng 1 và điểm cuối sóng 5 phải đi xa hơn điểm cuối sóng 3.
5. Nếu sóng 3 là sóng dài nhất thì sóng 1 và sóng 5 sẽ tương đương hoặc bằng nhau
6. Nếu sóng 2 tăng/giảm nhẹ hoặc sideway thì sóng 4 tăng/giảm mạnh. Nếu sóng 2 tăng/giảm mạnh thì sóng 4 tăng/giảm nhẹ hoặc sideway

4. Biểu đồ nến – Candles Charts – Cách đọc biểu đồ nến coin

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật. Sóng Elliott là gì? Phân tích biểu đồ nến
Cách đọc biểu đồ nến và các bộ phận của nó.

Chúng ta thường khảo sát biểu đồ nến theo ngày. Mỗi ngày tương ứng với 1 cây nến. Mỗi cây nến bao gồm:

Body: thân nến. Đối với ngày tăng giá, nến sẽ có màu xanh, đáy thân nến là giá mở cửa, đỉnh thân nến là giá đóng cửa. Ngược lại, đối với ngày giảm giá, nến có màu đỏ, đỉnh thân nến là giá mở cửa, đáy thân nến là giá đóng cửa

Wick/ Shadow: Dây nến (bóng nến) là giá cao nhất hoặc thấp nhất khớp lệnh trong ngày.

Mô hinh nến đảo chiều báo đỉnh – cách bắt đáy bitcoin

Ngoài việc nhìn nhanh giá khớp lệnh trong ngày, mô hình nến còn cho chúng ta các chỉ báo tăng hoặc giảm. (Chỉ báo 3 cây nến)

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật. Sóng Elliott là gì? Phân tích biểu đồ nến
Các mô hình nền báo đỉnh (tin cậy cao)
Hướng dẫn phân tích kỹ thuật toàn tập chứng khoán, bitcoin. Lý thuyết sóng Elliott, biểu đồ nến. Đọc biểu đồ nến. Các chỉ báo biếu đồ nến
Các mô hình nền báo đáy (tin cậy cao)

Đón đọc tiếp: Phần 3

Tags: Hướng dẫn phân tích kỹ thuật trade coin chứng khoán, bitcoin, cách đọc biểu đồ nến, biểu đồ nến, lý thuyết sóng Elliott, sóng Elliott là gì? Biểu đồ nến là gì?

5/5 - (6 bình chọn)