Binance Register on App
Trang chủ Tags Âm nhạc

Tag: Âm nhạc

Tập đoàn CJ Hàn Quốc ứng dụng blockchain vào bản quyền...

CJ, một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, đang phát triển một hệ thống quản lý bản quyền âm nhạc dựa trên blockchain bằng cách sử dụng Dịch vụ Blockchain do Amazon Managed của AWS.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo