Binance Register on App
Trang chủ Tags Atom

Tag: atom

Interchain là gì? Tìm hiểu về Interchain Security

Interchain Security là một khái niệm bảo mật mới sẽ được thêm vào hệ sinh thái Cosmos. Nó không chỉ là bảo mật, nó còn là cơ chế chia sẻ sức mạnh cho các blockchain mới ra đời.

Cosmos là gì? Đánh giá đồng ATOM coin

Cosmos là một mạng lưới những blockchain giao tiếp thông qua Inter – Blockchain – Communication (viết tắt là IBC). Đây là một loại giao thức với khả năng tương tác mô phỏng dựa trên TCP/IP để truyền dữ liệu một cách an toàn.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo