Binance Register on App
Trang chủ Tags Binance P2P

Tag: Binance P2P

Binance P2P là gì? Hướng dẫn mua BTC, USDT bằng thẻ...

Binance P2P là nền tảng giao dịch giữa người với người, cho phép chúng ta dùng tiền pháp định (fiat) để đổi lấy tiền ảo (cryptos) hoặc ngược lại. Gọi tắt là giao dịch fiat-cryptos hay giao dịch OTC (Over the counter).

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo