Binance Register on App
Trang chủ Tags Binancenft

Tag: binancenft

Mint là gì trong crypto? Mint NFT là gì? Những điều...

Mint thực chất là một quá trình mà chúng ta đưa một dữ liệu vào bên trong hệ thống Blockchain. Một khi dữ liệu đã được đưa vào thì sẽ không có cách nào bạn có thể gỡ bỏ được nó. Một khi dữ liệu đã được đưa vào, sẽ không có các nào để gỡ bỏ nó. Bởi vì dữ liệu tồn tại trên blockchain, nên dữ liệu có thể được xem công khai.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo