Binance Register on App
Trang chủ Tags CEX

Tag: CEX

Phân biệt các sàn giao dịch Crypto: CEX – DEX –...

Phân biệt CEX DEX và P2P. CEX là sàn giao dịch tập trung. DEX là phi tập trung. P2P là Peer to Peer giao dịch ngang hàng. Binance có cả sàn giao dịch DEX, CEX và P2P.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo