Binance Register on App
Trang chủ Tags Decentraland

Tag: Decentraland

Decentraland (MANA) là gì? Tìm hiểu về đồng MANA

Decentraland là một thế giới ảo và một cộng đồng được xây dựng trên công nghệ blockchain. Bất động sản ảo hay các tác phẩm nghệ thuật trong Decentraland là các NFTs có thể được mua được bằng đồng MANA.

Cách mua đất trong Metaverse

Cách mua đất trong Metaverse: Bạn cần ví điện tử với 1 số tiền (thường là ETH), và sử dụng các thị trường NFTs tin cậy để mua và sở hữu.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo