Binance Register on App
Trang chủ Tags Gal

Tag: gal

Đồng Galxe (GAL) là gì? Tìm hiểu đồng GAL

Galxe (đồng GAL) là một mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3. Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng mở và hợp tác, Project Galaxy giúp các nhà phát triển và dự án Web3 tận dụng dữ liệu thông tin xác thực kỹ thuật số và NFT để xây dựng các sản phẩm và cộng đồng tốt hơn.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo