Binance Register on App
Trang chủ Tags Gas

Tag: Gas

Vitalik Buterin đề xuất giải pháp giảm phí Gas trên Ethereum

Trong thời gian gần đây, phí Gas cao vẫn luôn là 1 vấn đề khiến mạng Ethereum bị giới hạn và nguy cơ mạng lưới bị phá vỡ. Buterin đã đưa ra một đề xuất để giải quyết vấn đề này.

Gas Limit là gì? Gwei là gì? Gas Price trong Ethereum...

Gas là hệ số đo lường khối lượng công việc mà các máy đào trong mạng blockchain Ethereum phải tính toán cho 1 giao dịch nào đó.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo