Binance Register on App
Trang chủ Tags TxID

Tag: TxID

Cách kiểm tra trạng thái giao dịch Bitcoin

Cách kiểm tra giao dịch Bitcoin trên blockchain. Bạn vào blockchain.com. Mục Explorer, nhập địa chỉ giao dịch TxID Hash hoặc địa chỉ ví. Các chi tiết giao dịch sẽ hiện ra trong mục Transactions

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo