Binance Register on App
Trang chủ TEAM UPDATE

TEAM UPDATE

Mọi cập nhật hay nâng cấp phần mềm từ các nhà phát triển luôn tác động rất lớn tới giá của các đồng tiền.

Do vậy, chúng tôi sẽ cung cấp các thông cáo báo chí, các cập nhật hay nâng cấp của mạng lưới các đồng tiền ảo tại đây.

CÓ THỂ CÁ MẬP QUAN TÂM


Đọc thêm tại: Beat Tiền Ảo