Bài liên quan:

Các biện pháp công cộng nên được thực hiện để đảm bảo rằng tiềm năng blockchain là một cơ sở hạ tầng đột phá cho nền kinh tế xã hội có thể truy cập được cho tất cả mọi người.

Đây là lời khuyên được đưa ra bởi Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu (EESC) trong báo cáo mới dành cho blockchain, một bài báo của EU được công bố vào ngày 1 tháng 8.

Blockchain gợi lại kỷ nguyên sáng tạo của châu Âu

Trong các nhận xét quan trọng kèm theo báo cáo mới của mình, EESC cho biết họ sẽ khuyến khích các tổ chức châu Âu thúc đẩy sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội dân sự hơn trong Đài quan sát Blockchain của EU và Quan hệ đối tác Blockchain châu Âu.

Việc triển khai thành công cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mới dựa trên blockchain, Ủy ban lưu ý, không hoàn toàn là vấn đề phát triển công nghệ mà còn liên quan đến một quá trình cải tiến xã hội đột phá.

Nhìn xa hơn về nguồn gốc công nghệ trong các loại tiền điện tử, thành viên EESC và chủ tịch của Cecop-Cicopa Châu Âu, Giuseppe Guerini, đã so sánh tầm quan trọng lịch sử của blockchain với các phát minh mang tính bước ngoặt trên lục địa:

“Chúng tôi có thể vượt qua các bên với sự phát triển của truyền thông. Như chúng ta biết, cuốn sách đầu tiên được in là một kinh thánh. Ngay bây giờ, ngay lập tức nếu những người đã thiết bị các bản in với một phương tiện công nghệ mới”

Ngăn chặn sự phân chia kỹ thuật số

EESC đã công nhận một loạt các ứng dụng cho blockchain trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội, bao gồm quyên góp và gây quỹ cho các tổ chức phi chính phủ; sự điều hành của các tổ chức kinh tế xã hội; số hóa, bằng cấp có thể kiểm chứng và bằng cấp; quản lý quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng thông minh; điện ảnh và nông nghiệp – chỉ kể tên một số.

Tuy nhiên, một mối quan tâm chính liên quan đến sự phát triển của công nghệ, là đảm bảo rằng có các biện pháp công khai để hỗ trợ sự phát triển của nó một cách công bằng. Guerini tuyên bố:

“Chúng ta không muốn xem một phân tích kỹ thuật số cái tạo ra nhiều sự bình đẳng và công bằng. Chúng ta không muốn xem một nền tảng ưu việt mới, của nhân dân là gia đình với các công nghệ mới và kết thúc khám phá những người khác từ kinh tế và thị trường.”

Cuối cùng, EESC lập luận rằng sự tham gia của xã hội dân sự là rất quan trọng để đảm bảo rằng tiềm năng dân chủ của công nghệ phi tập trung không bị mất. Nó chỉ ra sự cần thiết phải điều phối toàn bộ quy định của EU đối với lĩnh vực này, dựa trên ứng dụng công nghệ trên khắp biên giới quốc gia.

Trở lại vào tháng 2 năm 2018, Ủy ban Châu Âu đã ra mắt Diễn đàn và Đài quan sát Blockchain của EU, được coi là một bước tiến lớn để hợp nhất nền kinh tế EU xung quanh blockchain.

Vote 5 sao nhé!